Derfor er tone of voice vigtig!

Når I kender jeres tone of voice, bliver det meget lettere at kommunikere ud til kunderne fordi fundamentet for al kommunikation nu er på plads.

I ved internt hvem (målgruppe) I taler til, og I er helt bevidste om, hvilke signaler I vil sende ud.

Når I kommunikerer sikkert, bliver I husket og oplevet som troværdige.

Det styrker jeres brandværdi, og medarbejdertrivsel.


Har alle virksomheder gavn af at finde tone of voice?

Det korte svar er ja!

I bliver simpelthen så sikre i jeres måde at kommunikere på uanset om man er leder, sælger, IT, kundeservice eller bogholder.

Når alle i virksomheden forstår og mærker den tone of voice der er besluttet, så kan alle arbejde mere effektivt og selvstændigt.

Af den simple årsag, at alle føler sig trygge.