Har I brug for et bedre samarbejde eller kultur?

Men har svært ved at finde vejen i jeres team?

Jeg har en ligning som jeg altid præsenterer, når jeg arbejder med grupper. Den hjælper os nemlig henimod målet.

Nærvær + lytning + nysgerrighed = samhørighed

Når vi oplever at blive set og hørt som dem vi er, kan følelsen af samhørighed lettere finde vej. Og når vejen er fundet opstår der automatisk en større respekt for hinanden, en øget samhørighed og det bidrager positivt til den enkeltes udvikling og dermed også teamets kultur og samarbejde.

Workshop for jeres team

Jeg arbejder med jeres individuelle medfødte egenskaber. Vi skal sammen øge bevidstheden om de egenskaber der bidrager allermest til et sundt arbejdsmiljø.

I får altså ingen teknikker eller modeller som I skal arbejde efter.

Men I skal have lysten til at kigge indad, for det er her hjælpen findes.

Hver virksomhed har sin egen kultur og visioner, så derfor tilpasser jeg oplæg eller forløb i samarbejde med hver enkelt af jer.